วันเด็ก โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 2562

   ที่โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ หมู่ 6 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีหลายหน่วยงานนำอาหารเครื่องดื่มมาเลี้ยงและมอบของขวัญให้ เด็กนักเรียนต่างมีความสุขและสนุนกสนานกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
   โดยโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ป.6 มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นไม้ใต้ถุนสูง ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 มีนักเรียน 47 คน ที่ผ่านมาทางชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานเครือข่าย ได้มาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเสมอ ซึ่งในวันนี้มีพ่อค้าประชาชนบริษัทห้างร้าน และชุมชนผู้ปกครองได้นำอาหาร เครื่องดื่ม มาเลี้ยงเด็กๆของโรงเรียน รวมถึงมอบของขวัญให้กับเด็กในกิจกรรมวันเด็กของทางโรงเรียนที่จัดขึ้น 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up