วันเด็ก สิริเวชชะพันธ์

   โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นที่ ลาน อเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมี  นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมภายในงาน
   โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า วันเด็กปีนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ได้จัดงานขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี จำนวนมาก สร้างความดีใจให้กับคณะครู และนักเรียนของโรงเรียน อีกทั้งในปีนี้ ทางเทศบาลนครรังสิตได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์นครรังสิต ซอย รังสิต-นครนายก 30 โดยมี หน่วยงานในสังกัดเทศบาล และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดบูธ เล่นเกมส์ แจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะสอดคล้องกับคำขวัญที่ท่านนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่เด็กๆ คือ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศในอนาคต พร้อมนำพาประเทศก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างภาคภูมิ 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up