คึกคักประชุมใหญ่พรรคพลังไทยสร้างชาติ

   ที่สำนักงานใหญ่ พรรคพลังไทสร้างชาติ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีว่าที่ ดร. ณภัคธร ชัยสงคราม หัวหน้าพรรค พร้อมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง แนวทางนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง
   ว่าที่ ดร.ณภัคธร กล่าวว่า การก่อตั้งพรรคพลังไทสร้างชาติ  เกิดจากแนวความคิดของเกษตรกร และบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความคิดเป็นอิสระทางการเมือง อาสาทำงานภาคการเมือง เป็นกระบอกเสียงและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการรวมนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปประเทศภายใต้แนวนโยบาย สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ  โดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร พรรคไทสร้างชาติมีนโยบายขับเคลื่อนการเกษตรในทุกด้าน หลักๆ จะเน้นเรื่องยางพารา ถนนลาดยางทุกสายในประเทศไทยต้องมีส่วนผสมของยางพารา จะผลักดันให้ปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่าบี 10 เพื่อทำให้ปาล์มน้ำมันมีราคาดีขึ้น และในส่วนของโรงไฟฟ้าจะผลักดันโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากปาล์มน้ำมัน สินค้าการเกษตรทุกชนิดจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาทุนการผลิต ยืนยันว่านโยบายทั้งหมดไม่ได้เป็นนโยบายเพ้อฝัน สามารถจับต้อง และทำให้เป็นจริงได้ ผู้สมัครของพรรคมีความหลากหลาย แต่ร้อยละ 50 จะเป็นตัวแทนเกษตรกร
   ด้านนายสุรชัย โฆษกพรรคพลังไทสร้างชาติ กล่าวว่า ได้รับการชักชวนจากหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันมาก่อน โดยตนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่โฆษกพรรค ยืนยันว่า พรรคไม่ฝักใฝ่ข้างใดข้างหนึ่ง เป็นพรรคเล็กๆ โดยตนพร้อมทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพรรค  ส่วนนายบุญปลูก เอนสาร เลขาธิการพรรคไทสร้างชาติ กล่าวว่า ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคฯไม่ได้มีเป้าหมายแค่เก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ หรือส่งผู้สมัครครบทุกเขตเท่านั้น โดยพรรคฯ พร้อมเสนอคนที่มีศักยภาพ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินในวันเลือกตั้ง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up